ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΡΑΦΗΣ (C-RING S)

Οι κρίκοι ραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων. Η απόσταση των κρίκων ραφής κατά την διάρκεια όλων των φάσεων της συναρμολόγησης και τοποθέτησης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόσταση που εξασφαλίζει αντοχή 17,5kN/m σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A 975-97 με ονομαστική απόσταση μεταξύ τους τα 10cm με μέγιστο τα 15cm. Η εταιρία μας στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της διαθέτει στην αγορά ειδικό πνευματικό αλλά και χειροκίνητο πιστόλι για την συρραφή ρολών και συρματοκιβωτίων απο πλέγμα σαραζανέτι. Με αυτό τον τρόπο αντικαθίσταται το παραδοσιακό σύρμα ραφής όπου απαιτείται μέγιστη ταχύτητα στην τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων και έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του κόστους εργατικών.

Επίσης διατίθενται δακτύλιοι ραφής τύπου C απο γαλβανισμένο σύρμα βαρέου τύπου (ASTM A 641-92) αλλά και  GALFAN (ASTM B 341) διαμέτρου 3,00mm σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-2 οι οποίοι προσαρμόζονται επί του ενισχυμένου σύρματος στις άκρες των συρματοκιβωτίων. Όσων αφορά τις μηχανικές ιδιότητες των δακτυλιδίων είναι κατασκευασμένα και πληρούν τις προδιαγραφές ASTM A 764-95 με αντοχή θραύσης 1586 - 1882N/mm(MPa) σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM E8/MPT 2004. Οι συνδετήρες διατίθενται σε δεσμίδες των 4ο τεμαχίων σε συσκευασία χαρτοκιβωτίου των 1600 τεμαχίων.

Κρίκοι ραφής και εργαλεία

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης τα συρματοκιβώτια  τοποθετούνται στην τελική τους θέση που ορίζει η μελέτη και δένονται μεταξύ τους  κατά φάρδος και στα άνω άκρα των αλληλοκαλυπτόμενων πλευρών.

Δέσιμο συρματοκιβωτίων

Τα ήδη δεμένα συρματοκιβώτια δένονται μεταξύ τους στις ακμές επαφής τους. Το καλό δέσιμο είναι απαραίτητο για την σταθερότητα του τοίχου αντιστήρηξης. Όταν το έργο απαιτεί περισσότερες απο μια στρωμάτοση, τα άνω κενά συρματοκιβώτια θα πρέπει να συνδέονται στην κορυφή της χαμηλότερης στρωμάτοσης κατά μήκος της πρόσοψης και της πλάτης των αλληλοκαλυπτόμενων επιφανειών.

Δέσιμο με δακτύλιους ραφής

Αφού συρραφτεί το συρματοκιβώτιο ακολουθεί επιμελώς η λιθοπλήρωση του  με λίθους διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Κατα την πλήρωση οι ακμές  του συρματοκιβωτίου θα πρέπει να παραμένουν ευθύγραμμες, χωρίς παραμορφώσεις με την χρήση σίδηρων ράβδων , στήριξη των ακμών και τάνυση των αντίστοιχων εδρών. Οι ράβδοι αυτές αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης του συρματοκιβωτίου. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται  και ελκυστήρες οι οποίοι συνδέουν τις δύο απέναντι έδρες του συρματοκιβωτίου και έτσι εξασφαλίζεται το συρματοκιβώτιο να παραμένει απαραμόρφωτο.

Ράβδοι συρραφής

Εκτός απο την συρραφή χρησιμοποιούνται και σταθεροποιητικοί γάντζοι που τοποθετούνται περίπου στο 1/3 του ύψους του συρματοκιβωτίου και σταθεροποιούν τις κάθετες πλευρές του παρεμποδίζοντας το φούσκωμα τους και φαινόμενα στρέβλωσης. Οι ελκυστήρες χρησιμοποιούνται στις διαγώνιες ακμές για την εξασφάλιση της κανονικότητας των γωνιών του συρματοκιβωτίου, Σε συρματοκιβώτια που το ύψος της έδρας είναι 1,00m ελκυστήρες τοποθετούνται σε δύο σειρές ενώ άν το ύψος είναι 0,50m ή μικρότερο σε μια σειρά.

Σταθεροποιητικοί Γάντζοι

Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση , κλείνει το καπάκι και συρράπεται με τις αντίστοιχες ακμές του συρματοκιβωτίου με την βοήθεια μοχλών. Όλες οι συρραφές εφαρμόζονται με τρόπο ώστε το κάθε συρματοκιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό παραλληλεπίπεδο αλλά και ολόκληρη η κατασκευή  να αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο.

Κλείσιμο συρμτοκιβωτίου

Με ανάλογο τρόπο γίνεται και η κατασκευή και λιθοπλήρωση των συρματοκυλίνδρων (sack gabions) και των συρματοκιβωτίων με προεξέχον τμήμα (ουρά). Μετά την πλήρωση των συρματοκιβωτίων οπλισμένης γής ακολουθεί η διάστρωση του προβλεπόμενου υλικού  και η συμπύκνωση αυτού (συρματοκιβώτια τύπου terramesh).