ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΡΑΦΗΣ

Συρραφή με σύρμα ραφής μικρότερης διαμέτρου έτσι ώστε να δουλέυεται εύκολα. Ο γαλβανισμός του σύρματος ραφής είναι ο ίδιος με την ποιότητα του σύρματος που είναι κατασκευασμένο το συρματοκιβώτιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε ο ίδιος χρόνος ζωής και να μην έχουμε φαινόμενα οξείδωσης με φόβο να ανοίξουν τα συρματοκιβώτια. 

Τρόπος Συρραφής με Σύρμα Ραφής