ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Σε περιφράξεις στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός ασφάλειας χρησιμοποιείται ένα είδος συρματοπλέγματος το οποίο αποτελείται απο τον κορμό ο οποίος κατασκευάζετε απο δυο γαλβανιζέ ή πλαστικοποιημένα (PVC) συστρεμμένα σύρματα και τεσσάρων ακίδων αγκάθια σε κοντινά διαστήματα πάνω στον κορμό κατά ASTM A 121. Μπορεί να προσδεθεί στην υπάρχουσα περίφραξη ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα σαν γραμμή φράγματος. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τον γαλβανισμό του:

  • Απλού τύπου γαλβανισμό   : έως 150  gr/m2
  • Βαρέως τύπου γαλβανισμό : έως 370 gr/m2

Η ποιότητα του μετάλλου είναι κατά ASTM A510M, SAE 1006 και SAE 1008 ενώ η ποιότητα γαλβανισμού είναι σύμφωνη με το DIN 1548 και BS 443. Κατασκευάζσεται με πλέξη των συρμάτων σε γραμμική πορεία με τέσσερα σύρματα που τρέχουν παράλληλα προς τη μηχανή πλέξης. Τα δύο σύρματα είναι για το πλέγμα καικ τα άλλα δύο σύρματα είναι για την κατασκευή του αγκαθιού. Κάθε αγκάθι έχει τέ μύτες. Οι αποστάσεις των αγκαθιών είναι σε mm και ποικίλουν ανάλογα την παραγγελία:

  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΡΜΟΣΑΓΚΑΘΙΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 σύρματα των 1,60mm4 ακίδων απο 1,60mm σύρμα100mm & 200mm
2 σύρματα των 2,00mm4 ακίδων απο 2,00mm σύρμα5 Kg ≈ 60m & 10Kg ≈120m
2 πλαστικοποιημένα (PVC) σύρματα των 3,20mm4 ακίδων απο 2,00mm σύρμα5 Kg, 10Kg