ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
86000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ