ΑΚΙΔΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

Οι ακίδες πουλιών είναι ένα ανθέκτικό, διακριτικό και εύχρηστο απωθητικό πουλιών με ακίδες. Τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο που προσγειώνονται και συχνάζουν πουλιά και περιστέρια, δημιουργώντας προβλήματα (π.χ. βεράντες, ταράτσες, οροφές, μετώπες κτηρίων ). Τα πουλιά δεν τραυματίζονται αλλά δεν μπορούν να καθίσουν στα σημεία που τοποθετείται.

ΜΕΓΕΘΗ

  • Με 3 ακίδες (Ανοξείδωτο μεταλλικό σύρμα). Η βάση έχει τρύπες για στερέωμα με βίδες αλλά και με σιλικόνη.
  • Με 5 ακίδες (Ανοξείδωτο μεταλλικό σύρμα). Η βάση έχει τρύπες για στερέωμα με βίδες αλλά και με σιλικόνη.