ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχοντας 35 και πλέον χρόνια εμπειρία στον χώρο τις περίφραξης, με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε περιφράξεις όλων των τύπων. Προσπαθήσαμε το αντικείμενο της περίφραξης να το προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά κάνοντας τομές στα υλικά και στον τρόπο κατασκευής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και η πιστοποίηση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO - 9001:2008 με αριθμό εγγραφής πιστοποίησης QA-C-1412/16 που έχει εκδοθεί από τον ποιο αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης στην χώρα μας την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. που εφαρμόζει η εταιρία μας στην κατασκευή έργων περιφράξεων. Βασικά είναι ένα είδος το οποίο σε βάθος χρόνου θα είναι απαραίτητο είτε για να οριοθετεί και να διασφαλίζει ιδιοκτησίες, είτε για να διασφαλίζει χώρους εργοταξίων- φυλακών - στρατοπέδων και γενικώς χώρους ύψιστης ασφαλείας. Για τους παραπάνω λόγους εξελίσσονται και τα υλικά για κάθε τύπο περίφραξης. Ένα παράδειγμα είναι οι κινητές περιφράξεις για προστασία εργοταξίων, χώρων όπου εκτελούνται γενικά έργα, περιορισμό και απαγόρευση πρόσβασης κίνησης στις πόλεις και σε συναυλίες. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ευαισθησία για το περιβάλλον, δηλαδή υλικά φιλικά στο φυσικό περιβάλλον και από άποψη δομής αλλά και εξωτερικής εμφάνισης ( π.χ. Πλαστικοποιημένη περίφραξη με σύρματα επενδυμένα με p.v.c.) Τελειοποιώντας τον τρόπο τοποθέτησης και με την βοήθεια των πλέον σύγχρονων εργαλείων και μηχανημάτων εγγυόμαστε τα πλέον άριστα αποτελέσματα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ικανοποιούμε όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών μας έχοντας μια πλήρη γκάμα τύπων περιφράξεων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τον τύπο περίφραξης που ταιριάζει στον χώρο σας και στις ανάγκες σας, έχοντας ως πρώτη μέριμνα την ποιότητα, την αισθητική και το χαμηλό κόστος της περίφραξης με απώτερο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη και την ασφάλεια του.

 • ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ TENNIS - BASKET & 5X5 FOOTBALL
 • ΤΥΠΟΥ NATO - ΔΕΗ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)
 • ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • ΦΥΛΑΚΩΝ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΜΠΕΛΙΩΝ
 • ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
 • ΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PARKING
 • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΟΒΩΝ ΕΚΤΡΟΦΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
 • ΠΕΙΦΡΑΞΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
 • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΑΓΡΟΙΚΙΩΝ - ΣΠΙΤΙΩΝ
 • ΚΡΕΒΑΤΙΝΕΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ