ΔΕΣΦΑ ΣΥΝΤΗΡ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – J & P
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
38000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ