ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ

Εγκατάσταση πλέγματος επένδυσης

Απομεινάρια, ρίζες, μπάζα και πέτρες πρέπει να αφαιρεθούν και να διατεθούν όπως ο σύμβουλος έχει κατευθύνει πριν την τοποθέτηση των πλεγμάτων. Εσκαφή για την διευκόλυνση της εγκατάστασης των πλεγμάτων θα πρέπει να γίνει, επιδιώκοντας τις γραμμές και τα επίπεδα όπως έχουν ορισθεί  απο τον σύμβουλο στα σχέδια της μελέτης. Εξυγίανση του πρανούς θα πρέπει να γίνετε με μηχανικά μέσα όπου το απαιτεί η μελέτη. Αφού τοποθετηθούν τα αγκύρια στην κορυφή και στην βάση του πρανούς, τοποθετείτε συρματόσχοινο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πλέγμα. Τα συρματοπλέγματα θα πρέπει να συναρμολογηθούν δένοντας τις εφαπτόμενες πλευρές μαζί με σύρμα δεσίματος ή δακτύλιους ραφής. Το σύρμα δεσίματος θα πρέπει να δεθεί σφικτά σε μορφή θηλιάς γύρο από κάθε άνοιγμα βρόγχου για να μορφοποιήσουν ένα spiral με μονές και διπλές θηλιές εναλλάξ όπως παρουσιάζεται και στα σχέδια.

Εγκατάσταση πλέγματος επένδυσης

Επίσης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν  κάθετα παράλληλα και διαγώνια συρματόσχοινα για να αυξηθούν οι αντοχές του πλέγματος όπου το απαιτέι η μελέτη.