ΕΡΓΟΣΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΔΟΜΟΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
123000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ