ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ (ΚΟΥΝΕΛΟΣΙΤΑ)

Γαλβανισμένο πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων (κουνελόσιτα) με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σύρματος κατασκευασμένο απο ηλεκτροσυγγολλητό ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα.

ΒΡΟΓΧΟΣ (mm)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙςΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

12,5 x 12,5

Φ 1,50 mm

0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 m

25m/ρολό

1,50 mm1,50 mm

12,5 x 25

Φ 1,50 mm

0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 m

25m/ρολό

1,50 mm1,50 mm

12,5 x 12,5

Φ 1,80 mm

0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 m

25m/ρολό

1,80 mm1,80 mm

25 x 25

Φ 1,80 mm

0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 m

25m/ρολό

1,80 mm1,80 mm

25 x 50

Φ 1,80 mm

0,40-0,50-0,60-0,80-1,00-1,20-1,50 m

25m/ρολό

1,80 mm1,80 mm

12,5 x 50

Φ 1,80 mm

1,00 m

25m/ρολό

1,80 mm1,80 mm