ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τίτλος ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ-ΤΟΠΟΛΙΑ-ΜΥΛΟΙ-ΕΛΟΣ-ΒΑΘΗ-ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΣΑ,3ο ΥΠΟΕΡΓΟ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΣ (ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ00280087) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 25000m2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΚΡΕΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 238000m2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΚΡΕΝΤΗ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ ΑΕΤΕΚ ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 20000m2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 16000m2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΕΡΓΟΣΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 123000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 186000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 86000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΔΕΣΦΑ ΣΥΝΤΗΡ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – J & P ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 38000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ –ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 90000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 42000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ-ΣΚΟΤΙΝΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 105000kg ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΩΝ περισσότερα...
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛ.ΚΟΜΒΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 185000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 15000m2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ –ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ –ΕΛΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 15000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 12000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ-ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 21000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ – ΕΥΗΝΟΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 8000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 6000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
Ε 65 ΑΝΑΒΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 72000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
Ε 65 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 28000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 76000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΤΙΘΟΡΕΑ ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 105000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΥΤΟΚ/ΜΟΣ Ε 65 ΕΡΓ/ΞΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 15000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 19000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΞΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 72000kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...

Σελίδες