ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τίτλος ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΛΛΩΝ ΕΩΣ ΣΥΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 32054 kg ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ περισσότερα...
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ (ΟΥΡΑ) 61800 kg ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΔΟΜΟΚΟΣ Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ - ΔΟΜΟΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 410000 kg ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ/Ξ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ Μ. ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ – CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΑ ΣΑΡΑΖΑΝΕΤΙ GALFAN ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ XPE 92000 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ-ΔΕΣΥΛΛΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KIROS AE ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 35000 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 64000 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΦΡΑΚΤΗ (ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 167360 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 200000 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Κ/Ξ ΑΧΕΛΩΟΥ J.V. IPREGILO SPA – SGF INC SPA ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 56042 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ ΡΟΛΑ ΣΑΡΑΖΑΝΕΤΙ 64000 kg ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ περισσότερα...
ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 76000 kg ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ περισσότερα...

Σελίδες