ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Κιγκλιδώματα - Κινητά Κιγκλιδώματα - Τρίποδα παρκαρίσματος

Κατασκευάζονται κιγκλιδώματα όλων των τύπων όπως επίσης και κινητά κιγκλιδώματα (πλαίσια) και τρίποδα παρκαρίσματος.