ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Δοκιμές Υλικών

ΔΟΚΙΜΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ : Σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 50021 η οποία συμφωνεί με το ISO 3768/76 "Metallic coatings salt spray test (NSS-TEST)" και την προδιαγραφή ASTM B 117-73 "Standard method of salt spray (fog) testing".

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ : Σύμφωνα με τα πρότυπα κατά DIN 50210, DIN 50145.

ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΨΗΣ : Σε σύρμα μήκους 200mm πρέπει να αντέχει χωρίς αν θραύεται ή να παρουσιάζει ρωγμές σε 30 πλήρεις στροφές του ενός άκρου ως προς το άλλο.

ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ : Σε σύρμα μήκους 200mm πρέπει να αντέχει σε 10 συνεχείς κάμψεις 180ο χωρίς να σπάει ή να παρουσιάζει ρωγμές ή αποφλοίωση του επιστρώματος ψευδαργύρου.

ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΧΟΥΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ : Το πάχος του στρώματος ψευδαργύρου πρέπει να έιναι τέτοιο ώστε το σύρμα ύστερα απο επιμελές καθάρισμα με οινόπνευμα ή αιθέρα να αντέχει εμβαπτίσεις διάρκειας ενός λεπτού η κάθε μια, σε διάλυμα θερμοκρασίας 15οC 1/5 κατά βάρος θεϊκού χαλκού σε αποσταγμένο νερό. Ο αριθμός των εμβαπτίσεων θα είναι 5 για το σύρμα ραφής, 6 γαι το σύρμα πλέξης και 7 για το σύρμα ενίσχυσης. Ύστερα απο κάθε εμβάπτιση το σύρμα θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς με τρεχούμενο νερό και μαλακή βούρτσα ώστε να αφαιρείται η στρώση των παραχθέντων αλάτων χωρίς απόξεση του γαλβανισμένος. Το σύρμα κρίνεται αποδεκτό όταν μετά την ολοκλήρωση των εμβαπτίσεων στο διάλυμα δεν εμφανίζονται σε κανένα σημείο απογυμνώσεις του χάλυβα, ούτε εναποθέσεις θεϊκού χαλκού. Το γαλβάνισμα με ψευδάργυρο πρέπει αν αντέχει σε κρούσεις και να μην υπόκειται σε αποφλοιώσεις κατά την περιτύλιξη γύρο από κύλινδρο διαμέτρου δεκαπλάσιας της διαμέτρου του σύρματος και σε σπείρες που εφάπτονται η μια της άλλης.