ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛ.ΚΟΜΒΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
185000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ