ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία Λ. Μωλιώτης Ι.Κ.Ε. σέβεται και μένει πιστή στην αρχή της προστασίας του οικολογικού, φυσικού περιβάλλοντος όπως επίσης στις κοινωνικές και μορφωτικές αξίες στην κατεύθυνση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον είναι ένα ευαίσθητο σύστημα ισορροπίας το οποίο αν διαταραχτεί θα έχει συνέπιες. Κάνοντας την περιβαντολλογική πολιτική ως αυτοσκοπό, η εταιρία μας ορίζει τις δραστηριότητες της με γνώμονα την περιβαντολλογική ευθύνη. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο η περιβαντολλογική μας ιδεολογία να μην είναι ουτοπία αλλά πραγματοποιήσιμη. Η Λ. Μωλιώτης Ι.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο κόσμος μας και το περιβάλλον λειτουργούν ως αξίες που εναπόκεινται στην εμπιστοσύνη. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται στις μελλοντικές γενιές υπό τον όρο ότι είναι πιο αποδεκτές και υγιείς. Πέρα από αυτήν την πολιτική, είμαστε μια από τις λίγες τυχερές εταιρίες των οποίων τα προϊόντα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποστολή μας είναι να γνωρίζουμε το περιβάλλον ώστε να βρίσκουμε πάντα την καλύτερη λύση. Καθαυτών τον τρόπο λοιπόν η επιχείρηση μας προσπαθεί να συμπεριφερθεί περιβαντολλογικά και κοινωνικά υπεύθυνα, είτε μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες της λειτουργιάς της είτε συμβάλλοντας με τον τρόπο της στην εξομάλυνση κοινωνικών και περιβαντολλογικών προβλημάτων του τόπου. Στην χώρα μας ένα ιδιαίτερο σημαντικό πρόβλημα με περιβαντολλογικές αλλά και κοινωνικές συνέπιες αποτελεί το φαινόμενο των μεγάλων δασικών πυρκαγιών όπως αποδείχτηκε ακόμα και πρόσφατα στην Βορειοανατολική Αττική. Το 2007 υπήρξε μια από τις καταστροφικότερες χρονιές με βαριές συνέπειες τόσο σε περιβαντολλογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι περιοχές της χώρας που υπέστησαν κυρίως αυτή την καταστροφή ήταν η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η Πάρνηθα και παλιότερα η Χαλκιδική. Εφαρμόζοντας ανεπτυγμένη κοινωνική και περιβαντολλογική υπευθυνότητα προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών προσφέροντας είτε υλική είτε χρηματική βοήθεια. Ακολουθώντας πρακτικές ΕΚΕ έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι οι μεγάλες πια δασικές πυρκαγιές που συμβαίνουν στην χώρα μας είναι ένα τεράστιο κοινωνικό και περιβαντολλογικό πρόβλημα.

ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Κατασκευή φιλική προς το περιβάλλον.
  • Αισθητική ενσωμάτωση με το περιβάλλον.
  • Καλύπτονται απο την φυσική βλάστηση και διατηρούν την φυσική εμφάνιση του τοπίου.
  • Ελαστικότητα της επιφάνεις και εφαρμογή σε ανωμαλίες των εδαφών.
  • Διαπερατότητα απο νερό και δυνατότητα αποφυγής κατασκευών αποστράγγισης.
  • Απλή εγκατάσταση όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Μορφολογική ποικιλία.
  • Ανθεκτικότητα και οικονομία.