ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ (m)ΠΛΑΤΟΣ (m)ΥΨΟΣ (m)ΔΙΑΦΡΑΓΜΑm2/τεμάχιοm3/τεμάχιοKg/τεμάχιο
1,001,00 0,50 4,00 0,50 9,00 
1,001,00 1,0006,001,0013,00 
1,50 1,00 0,50 5,50 0,75 11,00 
1,501,00 1,0008,001,5017,00 
2,00 0,50 0,50 4,75 0,50 10,50 
2,001,00  0,5017,50 1,0016,00 
2,00 1,00 1,00 11,00 2,00 23,00 
2,001,50 0,50110,251,5020,50 
2,00 1,50 1,00 14,50 3,00 29,50 
2,002,00 0,50113,002,0026,00 
2,00 2,00 1,00 18,00 4,00 36,50 
2,501,001,00214,002,5028,00 
3,00 0,500,50 7,00 0,75 14,00 
3,001,000,50 11,001,5023,00 
3,00 1,00 1,00 16,00 3,00 33,00 
3,00 1,500,50 15,002,25 30,00 
3,001,50 1,00 21,00 4,50 42,00 
3,001,50 1,50 27,00 6,75 54,00 
3,002,002,00219,003,0038,00
3,002,001,00226,006,0052,00
3,002,001,50233,009,0066,00
3,002,501,50331,007,5062,00
3,501,000,50313,001,7526,00
3,501,001,00319,003,5038,00
3,502,500,50327,254,4054,50
3,502,501,00337,008,7574,00
4,001,000,50314,502,0029,50
4,001,001,00321,004,0042,00

 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ : ± 2.00 Kg/m2 – 2.20 Kg/m2

ΑΝΟΧΕΣ         : ΥΨΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΜΗΚΟΣ - ΒΑΡΟΣ  ± 5%

ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ

Είναι δυνατόν να κατασκευάζονται συρματοκιβώτια και σε άλλες διαστάσεις που δεν εμπεριέχονται στον πίνακα όπως επίσης και συρματοκιβώτια θεμελιώσης και επένδυσης οπλισμένου επιχώματος με προεξέχων τμήμα (ουρά).