ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ

Σύρμα διαφόρων διατομών με επικάλυψη πλαστικού PVC ( poly – vinyl - chloride ) ASTM F 1665-01. Ποιότητα μετάλλου κατά ASTM Α510Μ, SAE 1006 και SAE 1008. Η ποιότητα Γαλβανισμού είναι σύμφωνα με το DIN 1548, BS 443 και ASTM A 90-81. Οι ανοχές της διατομής είναι σύμφωνα με το BS 1442.

Πάχος επικάλυψης: Σύμφωνα με τον πίνακα

Βάρος επικάλυψης: 120 - 370 gr/m2 (ASTM 668)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (mm)

 

11,802,60
22,203,20

 

Διατομή Πλαστικοποιημένου Σύρματος