ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Ελάχιστα έργα προπαρασκευής του εδάφους και απουσία έργων απαγωγής υδάτων
  • Επιτόπια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ακόμα και απο μη εξιδεικευμένο συνεργείο.
  • Ελάχιστη συντήρηση, ανθεκτικότητα και οικονομία.
  • Αποτελεσματική απορρόφηση των δυνάμεων απο την απο την συγκράτηση του εδάφους και τις υδροστατικές πιέσεις.
  • Φιλική κατασκευή και αισθητική ενσωμάτωση με το περιβάλλον.
  • Η εναπόθεση χώματος στα κενά αυξάνει την αποτελεσματικότητα των συρματοκιβωτίων και διατηρεί την φυσική εμφάνιση του τοπίου μέσω της δημιουργίας βλάστησης με την πάροδο των ετών.