ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα επένδυσης

Σε περιπτώσεις που απαιτούνται μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές των πλεγμάτων επένδυσης – συγκράτησης  πρανών για προστασία από βραχοπτώσεις  επιπρόσθετα ενισχύεται το πλέγμα με χαλύβδινα συρματόσχοινα κατακόρυφα και διαγώνια της πρόσοψης της κατασκευής. Οι διαστάσεις των ρολών πλέγματος είναι από 2,00m – 5,00m πλάτους και το μήκος ποικίλει συμφώνα με τις απαιτήσεις του έργου από 10m – 100m. Η διάσταση του βρόγχου διπλής πλέξης είναι 8Χ10cm. Η διπλή πλέξη εξασφαλίζει την συνοχή του πλέγματος σε περίπτωση που κάποιο από τα σύρματα σπάσει.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΡΜΑ ΠΛΕΞΗΣ2,40mm  η΄2,70 mmη΄3,00 mmKATAEN 10218-2, EN 10223-3 EN 10244 -2 
ΣΥΡΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ3,00 mmη΄3,40 mmη΄3,90mmKATABS1052-82, UNIEN10264-2
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥΦ 8,00mm ΕΝ 10264-2
ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝΠΛΕΞΗ 6Χ7 IWR: ΕΝ 10264-2 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΘΡΑΥΣΗΣ1770 Ν/mm2
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ40,30 KN
ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ80Χ100mm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3 ΚΑΙ ASTMA 975-97
ΑΝΟΧΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΥΨΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ – ΜΗΚΟΣ - ΒΑΡΟΣ ±5% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ASTMA 975-97
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ0,07mm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ASTMA 975-97
ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΕΦΕΛΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 380-500 MPa ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3,  BS 1442, BS 1052-82, ASTMA 641-97
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η’ ΙΣΗ ΤΟΥ 9% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 10224-2, ASTMA 370-92
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BS 443-82STN 42 6406, QQ-W-461 H, ΕΝ 10218-1, ASTMA 975-97, ASTMA 641-97 DIN 1548, ΕΝ10218-1 KAI ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2 ΕΝ 10244-2 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99%, 230  – 275 gr/m2 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.