ΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Η εταιρία μας κατασκευάζει πόρτες όλων των τύπων: 

  • Πόρτες περίφραξης
  • Βιομηχανικών κτηρίων
  • Σχολικών συγκροτημάτων
  • Αγροτικών περιφράξεων
  • Εργοταξίων
  • Λιμανιών τύπου ISPS
  • Αρχιτεκτονική σχεδιασμού για εξοχικά (βίλες)