ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ-ΣΚΟΤΙΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΠΡΟΪΟΝ: 
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
105000kg
ΧΡΗΣΗ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΩΝ