ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (σιδηρογωνιές γενικής χρήσης)

Ποιότητα χάλυβα DIN 17100, ΕΛΟΤ EN 10025. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες.

Γαλβανισμένες εν θερμώ : 270 έως 500 gr/m2.

Μαύρες μη γαλβανισμένες.

Διατίθενται σε όλα τα ύψη με οπές και μύτη στο κάτω μέρος  ενώ είναι δυνάτη η κατασκευή κούρμπας.

Πλάτος πλευρών από 30 mm έως 60 mm

Πάχος πλευρών από 3 mm έως 6 mm

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm (Πλάτος,Μήκος, Πάχος)

ΒΑΡΟΣ Kg/m
125 x 25 x 31,00
30 x 30 x 3 1,36 
35 x 35 x 3 1,60 
40 x 40 x 3 1,84 
40 x 40 x 4 2,42 
 50 x 50 x 5  3,77 
50 x 50 x 6 4,47 
60 x 60 x 5 4,57 
60 x 60 x 6 5,42 

 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΑΦ (δοκοί <<Τ>>)

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες.

Γαλβανισμένες εν θερμώ: 270 έως 500 gr/m2.

Μαύρες μη γαλβανισμένες.

Διατίθενται σε όλα τα ύψη.Διαστάσεις σίδηρο ελασμάτων <<Τ>> σε mm, DIN 1024.

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm (Πλάτος, Μήκος)

ΒΑΡΟΣ Kg/m
340 x 40 x 42,42
440 x 40 x 52,97