ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ TERRAMESH

Συρματοκιβώτια τύπου Terramesh

Χαρακτηριστικό αυτών των συρματοκιβωτίων είναι η ύπαρξη προέκτασης (ουράς) στο κάτω τμήμα του. Μετά την λιθοπλήρωση του συρματοκιβωτίου η προέκταση του επιχώνεται και εγκιβωτίζεται στο διαμορφωμένο πρανές (λειτουργιά οπλισμένης γης). Όπως και τα συνήθη συρματοκιβώτια έχουν μορφή παραλληλεπίπεδου μήκους συνήθως από 2,00 – 3,00m και ύψος από 0,50 – 1,00m. Το μήκος της προέκτασης καθορίζετε από τα στοιχειά της μελέτης και συνήθως έχει διαστάσεις από 2,00 – 12,00m. Οι ακμές του συρματοκιβωτίου ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του σύρματος πλέξης. Το τμήμα της προέκτασης (ουρά) πρέπει να είναι ενιαίο με το καπάκι και την βάση του συρματοκιβωτίου έτσι ώστε μετά την επίχωση του να επιτυγχάνετε μια ενιαία κατασκευή με μεγάλες αντοχές.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ TERRAMESH
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΡΜΑ ΠΛΕΞΗΣ 
ΣΥΡΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ)3,90mmKATABS 1052-82
ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ80Χ100mm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3 ΚΑΙ ASTMA 975-97
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ± 2,00 Kg/m2 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2 ΚΑΙ ASTMA 975-97
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝΥΨΟΣ - ΠΛΑΤΟΣ – ΜΗΚΟΣ - ΒΑΡΟΣ ±5% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ASTMA 975-97
ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ0,07mm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ASTMA 975-97
ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΕΦΕΛΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 380-500 MPa ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3,  BS 1442, BS 1052-82, ASTMA 641-97
ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΕΓΑΜΤΟΣΕΦΕΛΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 51,1 Kn/m (3500lb/ft) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ASTMA 975-97 (MeshTensileStrength)
ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΕΛΑΧΙΣΤΟ 26,7 kN (6000 lb) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ASTMA 975-97 (PunchTestResistance)
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η’ ΙΣΗ ΤΟΥ 10% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, ASTMA 370-92
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BS 443-82STN 42 6406, QQ-W-461 H, ΕΝ 10218-1, ASTMA 975-97, ASTMA 641-97 DIN 1548, ΕΝ10218-1 KAI ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-2 ΚΑΙ ΕΝ 10244-2 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99%, 255 – 275 gr/m2 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ GALFAN ( Zn 95 % - Al 5% ) ΤΗΣ ΕΝ 10244-2.