ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΥΠΟΥ URSUS

ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Β Υ/1,60

Συρματόπλεγμα εθνικών οδών τύπου URSUS

Το ειδικό συρματόπλεγμα τύπου URSUS 160/23/15 χρησιμοποιείται στις περιφράξεις μέσου ύψους τύπου Β (Υ/160) εθνικών οδών και όχι μόνο. Είναι ένα συρματόπλεγμα ορθογωνικών οπών το οποίο έχει ύψος 1,60m. Αποτελείται από 16 διαστήματα των 5cm στο κάτω τμήμα του, στη συνέχεια 3 διαστήματα των 10cm, ακολούθως 2 διαστήματα των 15cm και τέλος στο ανώτερο τμήμα του ένα διάστημα των 20cm. Αυτού του είδους η πλέξη αποτρέπει την διέλευση μικρών ζώων λόγω της μικρής οπής στο κάτω του μέρος. Αποτελείται από 23 οριζόντια σύρματα που είναι κατασκευασμένα από ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45 – 0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1200 – 1400 Ν/mm2. Tα δυο ακραία σύρματα (βάση – κορυφή) έχουν διάμετρο 2,50mm ενώ τα υπόλοιπα 21 είναι διαμέτρου 2,00mm. Τα κατακόρυφα σύρματα είναι τοποθετημένα ανά 15cm, είναι διαμέτρου 1,90mm και είναι από χάλυβα χαμηλού ποσοστού άνθρακα (<= 0,10%) με εφελκυστική αντοχή 400 – 500 Ν/mm2. Ο γαλβανισμός όλων των συρμάτων έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10244-2:2001, επίσης πληρούν τις απαιτήσεις τουEN ISO 1461:1999 και είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN1548 με τις εξής ποσότητες ψευδαργύρου:

  • Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,00mm >=210gr/m2
  • Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,50mm >=230gr/m2
  • Για τα κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,90mm >=210gr/m2


Η χημική ανάλυση των συρμάτων του πλέγματος τύπου URSUS 160/23/15 είναι:

 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
C> 0,30<= 0,10
Mn> 0,40<= 0,50
P< 0,050<= 0,070
S< 0,050<=0,060