ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Α Y/1,45

Συρματόπλεγμα περίφραξης τετραγωνικών οπών (Μέσου ύψους)

Η περίφραξη μέσου ύψους τύπου Α Υ/1,45 αποτελείται από συρματόπλεγμα τετραγωνικών οπών διαστάσεων 5Χ5cm και ύψους 1,20m. Το σύρμα πλέξης από το οποίο αποτελείται το συρματόπλεγμα είναι διαμέτρου Φ 3,00mm (Νο17) βάρους 2,36 Kgr/m2. Η ενίσχυση του συρματοπλέγματος γίνεται με ευθύγραμμα σύρματα (ούγιες) στην πάνω και την κάτω πλευρά του, με διάμετρο Φ3,00mm (Νο17).Στο πάνω μέρος της περίφραξης τοποθετούνται 2 σειρές από διπλό γαλβανισμένο αγκαθωτό συρματόπλεγμα διαμέτρου  Φ2,00mm (Νο13) ή Φ1,60mm (Νο11). Η κατώτερη σειρά του αγκαθωτού απέχει 10cm από το συρματόπλεγμα και η απόσταση μεταξύ αυτών είναι 10cm. Η στερέωση του συρματοπλέγματος στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2,00cm από την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα με την θέση τοποθέτησης της περίφραξης).

 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Y/2,25

Η υψηλή περίφραξη Υ/2,25 αποτελείται από συρματόπλεγμα τετραγωνικών οπών διαστάσεων 5Χ5cm και ύψους 1,94m. Το σύρμα πλέξης από το οποίο αποτελείται το συρματόπλεγμα είναι διαμέτρου Φ 3,00mm (Νο17) βάρους 2,36 Kgr/m2. Η ενίσχυση του συρματοπλέγματος γίνεται με ευθύγραμμα σύρματα (ούγιες) στην πάνω και την κάτω πλευρά του, με διάμετρο Φ3,00mm (Νο17).Στην πάνω μέρος της περίφραξης τοποθετούνται 3 σειρές από διπλό γαλβανισμένο αγκαθωτό συρματόπλεγμα διαμέτρου  Φ2,00mm (Νο13) ή Φ1,60mm (Νο11). Η κατώτερη σειρά του αγκαθωτού απέχει 10cm από το συρματόπλεγμα και η απόσταση μεταξύ αυτών είναι 10cm. Η στερέωση του συρματοπλέγματος στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2,00cm από την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα με την θέση τοποθέτησης της περίφραξης).