ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Τάπες πλαστικές για την στεγανοποιήσει των γαλβανισμένων σωλήνων που χρησιμοποιούνται για τις περιφράξεις. Από απλο πλαστικό PVC ειδικό για εξωτερικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (inches)

Σχέδιο Διατομής Τάπας

11/2
23/4
31
41/4
51 1/2
62
72 1/2
8

ειδική για περίφραξη βαρέου τύπου (π.χ. λιμάνια)