ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

Πάσσαλοι - Αντιρήδες

Οι πάσσαλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτού του είδους τις περιφράξεις είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικοί ή δονητικοί) ελάχιστης κατηγορίας C30/37 κατά DIN 1045-2/Α1. Το σχήμα των πασσάλων είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραμίδας διατομής κυκλικής ή σχήματος κανονικού οκτάγωνου ή εξάγωνου. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και περιέχει τουλάχιστον 6 βέργες διαμέτρου 8,00mm (S400KTX) σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής ενώ σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής περιέχει 4 βέργες διαμέτρου 8,00mm (S400KTX). Ως οπλισμός διατομής χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες διαμέτρου 4,00mm (S400KTX) ανά 35cm σε όλο το μήκος των πασσάλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ - ΑΝΤΙΡΗΔΩΝΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΥΨΗΛΗΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ
 Υ/2,25Υ/1,45Υ/1,60
Ύψος (cm)300190210

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

   
Στην βάση(cm)131212
Στην κορυφή(cm)1099
Πλευρά ορθογωνικής διατομής(cm)1299
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ   
Στη βάση(cm)131212
Στην κορυφή(cm)1299
Ελεύθερο ύψος πασσάλου για έλεγχο αντοχής με εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου F (cm)230150150
Ελάχιστη ροπή αστοχίας M (kNm)3,752,402,40

 

Εναλλακτικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ – Άρθρο 24 μπορούν να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 1 ½¨. Η προστασία από την οξείδωση των στύλων θα γίνεται με γαλβανισμό εν θερμώ.

Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες